Formålet med sporprøver er ettersøk! Først når ekvipasjen (hund og fører) har bestått både blodsporprøve og fersksporprøve, er de godkjent for ettersøk og kan brukes til reelle ettersøk.

Forutsetning for fersksporprøve er et eller annet hjortevilt (elg, hjort eller rådyr). Prøven skal gjennomføres på bar mark og sporet skal være minst en time gammelt. Formålet med prøven er å vise at hunden viser evne og vilje til å spore sammenhengende på ferske spor etter hjortevilt.

På blodsporprøve testes hundens og førerens evne til å fungere som ettersøksekvipasje. Ettersøkssporet er ca. 600 m langt og minst 12 timer nattgammelt spor. Hunden skal ikke gå sporet alene, og føres i en minst 5 m lang sporline.
Også hundeførerens arbeid er viktig. Som fører er din hovedoppgave å hjelpe hunden din slik at den kan klare å gå sporet sitt på en mest mulig fornuftig måte dersom det var et reelt ettersøk.

Noen tips og råd til sporprøver og trening:

 • Ha orden på utstyret og hjelp hunden din
 • Ikke tren sporprøver i varmt sommervær
 • Hunden skal være luftet før du går prøver eller trener
 • Sporlina bør være utkastet og fri for knuter (En knute ca. en liten meter fra enden av lina vil indikere slutten på lina)
 • Litt store lommer eller en liten sekk/rompetaske til å ha båndet i og en eventuell belønning ved sporslutt, er lurt å ha.
 • Regelverket kan også gi tips på hvordan du kan legge blodspor for trening som er tilsvarende det du vil møte på en blodsporprøve.

Sporstart er viktig
Pust med magen når du går frem til sporstart. Sett på sele/line et par meter fra oppsparket og hjelp hunden bort til
blodet ved å holde i selen. fluktretningen er merket. Du kan hjelpe hunden din til å ta riktig spor dersom den har problemer i starten.

Styr farten og hold orden på lina
Hunden skal ikke gå fortere enn det du gir den lov til, men før den med en myk, fjørende hånd. Lag aldri lasso av lina.
en oppkveilet line blir det fort knuter på. Prøv å ikke tråkke på alt for mye tørrkvister og alle kommandoer til hunden skal være lavmælte.

Merk deg sporet underveis
Dersom hunden skulle miste sporet sitt underveis er det greit å prøve å huske hvor du er sikker på at du hadde sporet sist. Da kan du hjelpe hunden tilbake til dit du sist er sikker på at dere gikk spor.

Det er ikke langt fra suksess til fiasko
Verken dommeren eller du vet hva som har krysset sporet i løpet av natta. Et ferskt dyrespor kan være fristende å følge for en jaktivrig hund. Selv om verken du eller dommeren ser dyret, så kan det ha vært stor trafikk over sporet
i løpet av natta og like før dere skal gå sporet. Ta det derfor ikke så tungt om hunden din plutselig får problemer og roter seg helt ut på villspor på et prøvespor. Så lenge den stort sett fungerer fint på trening, så er det bare å prøve igjen på en ny prøve.

Aust-Agder Elghundklubb anbefaler at hundefører leser seg opp på regelverk for blod – og ferskspor.
Regelverket finner du under dokumenter på vår hjemmeside.

Kilder: www.hunden.no, NKK

Aktiviteter 2022

 

 • Vinterutstilling Evje
 • Årsmøte, 25. februar
 • Prøvelederkompetansekurs
 • Sporkurs
 • Bandhundkurs
 • Medlemskveld
 • Ringtrening
 • Holtutstillinga
 • Dommersamling, august
 • Sporprøver
 • Jaktprøver