Styret

Leder Marte Bakka Haugen tlf: 911 18 292
Nestleder Kjetil Eskeland  tlf: 458 69 270
Styremedlem Sigurd Austefjord Stalleland tlf: 482 73 516
Styremedlem Hege Homme tlf: 959 92 038
Styremedlem Kristian Fidje tlf: 918 93 695
Varamedlem Kristian Nese Taxerås   tlf: 990 99 991
Varamedlem Geir Atle Gauslå tlf: 907 64 041

 

Øvrige tillitsvalgte:
Kasserer:             Kjell Arild Haugen
Revisor:               Helge Sines
Revisor:               Olav Ragnar Gjennestad
Web-ansvarlig:    Kristian Nese Taxerås

Valgkomite:
Leder:               Johannes Helgesen
Medlem:           Sigurd Føreland
Medlem:           Torill Øya


Avlskontakter:
Norsk Elghund Grå:   Kjetil Eskeland
Jämthund:                 Ole A. Løite
Norsk Elghund Sort:  Kristian Fidje

Utstillingskomité:
Leder: Torill Øya
Medlem: Sigurd Austefjord Stalleland
Medlem: Beate Geitle

Jaktprøveutvalg:
Leder:      Kai Åge Kristiansen
Medlem:  Ole A. Løite
Medlem:  Arnt Ivar Sørensen
Medlem:  Bjørn Ivar Krabbesund
Medlem:  Kjetil Eskeland
Medlem:  Espen Langmyr
Medlem:  Kjell Arild Haugen
Medlem:  John Thomas Homme

Bandhundkomité:
Leder:      Kristian Fidje
Medlem:  Bjørn Ivar Krabbesund
Medlem:  Marte Bakka Haugen

Aktiviteter 2021

(Aktiviteter kan bli utsatt eller avlyst pga. covid-19)

 

 • Årsmøte, 26. februar
 • Blodsporkurs
 • Bandhundkurs
 • Ringtrening, juni
 • Utstilling 19. juni
 • Jubileumsfest 14. august
 • Jubileumsutstilling 14. august
 • Dommersamling, august
 • Unghundprøve 13.november
 • Sporprøver
 • Jaktprøver