Styret

Leder:                Marte Bakka Haugen                tlf: 911 18 292

Nestleder:          Kjetil Eskeland                          tlf: 458 69 270

Styremedlem:   
Sigurd Austefjord Stalleland       tlf: 482 73 516

Styremedlem:    Hege Homme                           tlf: 959 92 038

Styremedlem:    Kristian Fidje                            tlf: 918 93 695

Varamedlem:     Kristian Nese Taxerås              tlf: 990 99 991

Varamedlem:     Geir Atle Gauslå                       tlf: 907 64 041

Øvrige tillitsvalgte:
Kasserer:             Kjell Arild Haugen
Revisor:               Helge Sines
Revisor:               Olav Ragnar Gjennestad
Web-ansvarlig:    Kristian Nese Taxerås

Valgkomite:
Leder:               Johannes Helgesen
Medlem:           Sigurd Føreland
Medlem:           Torill Øya


Avlskontakter:
Norsk Elghund Grå:   Kjetil Eskeland
Jämthund:                 Ole A. Løite
Norsk Elghund Sort:  Kristian Fidje

Utstillingskomité:
Leder: Torill Øya
Medlem: Sigurd Austefjord Stalleland
Medlem: Beate Geitle

Jaktprøveutvalg:
Leder:      Kai Åge Kristiansen
Medlem:  Ole A. Løite
Medlem:  Arnt Ivar Sørensen
Medlem:  Bjørn Ivar Krabbesund
Medlem:  Kjetil Eskeland
Medlem:  Espen Langmyr
Medlem:  Kjell Arild Haugen
Medlem:  John Thomas Homme

Bandhundkomité:
Leder:      Kristian Fidje
Medlem:  Bjørn Ivar Krabbesund
Medlem:  Marte Bakka Haugen

Aktiviteter 2021

(Aktiviteter kan bli utsatt eller avlyst pga. covid-19)

 

  • Årsmøte, 26. februar
  • Blodsporkurs
  • Bandhundkurs
  • Ringtrening, juni
  • Utstilling 19. juni
  • Jubileumsfest 14. august
  • Jubileumsutstilling 14. august
  • Dommersamling, august
  • Sporprøver
  • Jaktprøver