Leder Marte Bakka Haugen tlf: 911 18 292
Nestleder Geir Atle Gauslå tlf: 907 64 041
Styremedlem Ingeborg Kristiansen tlf: 902 05 734
Styremedlem Hege Homme tlf: 959 92 038
Styremedlem Kristian Fidje tlf: 918 93 695
Varamedlem Kristian Nese Taxerås tlf: 990 99 991
Varamedlem Kristian Jacobsen tlf: 959 32 396

 

Øvrige tillitsvalgte:
Kasserer:             Kjell Arild Haugen
Revisor:               Helge Sines
Revisor:               Olav Ragnar Gjennestad
Web-ansvarlig:    Kristian Nese Taxerås

Valgkomite:
Leder:               Torill Øya
Medlem:           Finn Tore Homme
Medlem:           Jannicke Modell Røhmen


Avlskontakter:
Norsk Elghund Grå:   Kjetil Eskeland
Jämthund:                 Ole A. Løite
Norsk Elghund Sort:  Kristian Fidje

Utstillingskomité:
Leder: Torill Øya
Medlem: Sigurd Austefjord Stalleland
Medlem: Beate Geitle

Jaktprøveutvalg:
Leder:      Kai Åge Kristiansen
Medlem:  Ole A. Løite
Medlem:  Arnt Ivar Sørensen
Medlem:  Bjørn Ivar Krabbesund
Medlem:  Kjetil Eskeland
Medlem:  Espen Langmyr
Medlem:  Kjell Arild Haugen
Medlem:  John Thomas Homme

Bandhundkomité:
Leder:      Kristian Fidje
Medlem:  Bjørn Ivar Krabbesund
Medlem:  Marte Bakka Haugen

Aktiviteter 2022

 

 • Vinterutstilling Evje
 • Årsmøte, 25. februar
 • Prøvelederkompetansekurs
 • Sporkurs
 • Bandhundkurs
 • Medlemskveld
 • Ringtrening
 • Holtutstillinga
 • Dommersamling, august
 • Sporprøver
 • Jaktprøver