Påmelding blod- og fersksporprøve

Nedenfor finner du klubbens planlagte sporprøver 2021 med tilhørende referansenummer.
Det blir åpnet for påmelding når det nærmer seg, og tidspunktet kan variere avhengig av prøveform. Prøver som er åpnet for påmelding vil bli merket med dette på denne siden.
Påmelding gjøres elektronisk på dogweb via «min side».

Link til pålogging «min side»

For spørsmål om sporprøver eller hjelp til påmelding,
ta konta
kt med prøveleder for sporprøvene:
Bjørn Ivar Krabbesund
Tlf: 909 85 088
mail: bkrabbes@online.no

Blodsporprøve – ordinær/samlet –  7. august 2021
Referansenummer: 25-21112

Blodsporprøve – bevegelig – 01.03. – 18.12. 2021 
Referansenummer: 26-21071 –   ÅPNET FOR PÅMELDING

Fersksporprøve – bevegelig – 01.03. – 30.04. 2021
Referansenummer: 28-21061  

Fersksporprøve – bevegelig – 01.07. – 18.12. 2021
Referansenummer: 28-21085 – ÅPNET FOR PÅMELDING


Aktiviteter 2021

(Aktiviteter kan bli utsatt eller avlyst pga. covid-19)

 

 • Årsmøte, 26. februar
 • Blodsporkurs
 • Bandhundkurs
 • Ringtrening, juni
 • Utstilling 19. juni
 • Jubileumsfest 14. august
 • Jubileumsutstilling 14. august
 • Dommersamling, august
 • Unghundprøve 13.november
 • Sporprøver
 • Jaktprøver