Nedenfor finner du klubbens planlagte sporprøver 2023 med tilhørende referansenummer.
Det blir åpnet for påmelding når det nærmer seg, og tidspunktet kan variere avhengig av prøveform. Prøver som er åpnet for påmelding vil bli merket med dette på denne siden.
Påmelding gjøres elektronisk på dogweb via «min side».

Link til pålogging «min side»

For spørsmål om sporprøver eller hjelp til påmelding,
ta konta
kt med prøveleder for sporprøvene:
Bjørn Ivar Krabbesund
Tlf: 909 85 088
mail: bkrabbes@online.no

Blodsporprøve – bevegelig – 20.03. – 30.06. 2023 
Referansenummer: 26-23119 –   ÅPNET FOR PÅMELDING

Fersksporprøve – bevegelig – 01.07. – 30.09. 2023
Referansenummer: 28-23127

Blodsporprøve – bevegelig – 01.07. – 30.09. 2023
Referansenummer: 26-23139 


Aktiviteter 2022

 

 • Vinterutstilling Evje
 • Årsmøte, 25. februar
 • Prøvelederkompetansekurs
 • Sporkurs
 • Bandhundkurs
 • Medlemskveld
 • Ringtrening
 • Holtutstillinga
 • Dommersamling, august
 • Sporprøver
 • Jaktprøver