Fristen for innsending av saker til årsmøtet er 4 uker før.
Disse sendes styret innen 28. januar på mailadresse: marte.bakka@icloud.com.

Forslag på kandidater til valg kan rettes til valgkomiteen ved leder Johannes Helgesen på mailadresse: johshelg@outlook.com


Tidspunkt og sted for årsmøtet følger innkalling når denne kommer, senest 2 uker før.