Årsmøte 2022 ble avholdt i Vegårsheihallen fredag 25. februar.
35 medlemmer møtte til vanlig årsmøte, koldtbord og premieutdeling fra sesongens jaktprøver.

Selve årsmøtet ble flott ledet av Ole Arthur Løite der det ble gode diskusjoner, spesielt rundt revidering av jaktchampionatregler løs- og bandhund.
Det ble noen få utskiftninger av styret. Ny nestleder er Geir Atle Gauslå og ny varamann er Kristian Jacobsen. Nytt medlem i valgkomiteen er Finn Tore Homme.

Blomster og takk for innsatsen ble utdelt til komiteledere Kai Åge Kristiansen, Kristian Fidje og Torill Øya, møtedirigent Ole Arthur, og Kjetil Eskeland som ikke tok gjenvalg og dermed gikk ut av styret. Kristian Fidje fikk også oppmerksomhet og blomst for 2. plassen i bandhund NM 2021.

Tusen takk til alle som deltok og som bidro til et vellykket årsmøte!

Signert årsmøteprotokoll blir lagt ut senere.


Championatvinnere:

Fra venstre: Trygve Steinar Eikild NJ(L)CH Tinka, Kenneth Felle NJ(L)CH Ronja av Lifjellosen, Ole Arthur Løite NJ(L)CH Kitti, Torstein Myren NJ(L)CH Billy, John Helge Aanonsen NJ(L)CH NUCH Tagg, Thomas Skagestad NJ(L)CH Jovis Extra Action.

Prøveledere Kristian Fidje, Kjetil Eskeland og leder jaktprøveutvalget Kai Åge Kristiansen har regien på premieutdeling:


Godt oppmøte på årsmøtet:


Takk til sponsore Jakt & Friluft, Viltgården og Non Stop for flotte premier!


God steming under premieutdeling