Årsmøte i Aust-Agder Elghundklubb blir fredag 9. februar i Skytterhuset på Uvann i Froland.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må været styret i hende senest 21. januar.
Saker kan sendes til marte.bakka@icloud.com.

Valg:
Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen ved leder Torill Øya på mail torilloya@hotmail.com.
På vedlegget nedenfor fremkommer det hvem som er på valg i 2024.


Innkalling til årsmøte med sakspapirer blir offentliggjort på hjemmeside og facebook senest 2 uker før årsmøtet.