Årsmøte i Aust-Agder Elghundklubb blir fredag 24. februar.
Info om tidspunkt og sted kommer senere.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må været styret i hende senest 29. januar.
Saker kan sendes til marte.bakka@icloud.com.


Valg:
Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen ved leder Sigurd Føreland på mail sigurdfo@hotmail.com.
På vedlegget nedenfor fremkommer det hvem som er på valg i 2023.


Innkalling til årsmøte med sakspapirer blir offentliggjort på hjemmeside og facebook senest 2 uker før årsmøtet.