Fredag 26. februar ble klubbens årsmøte avholdt på Teams.
Det ble en god og effektiv gjennomføring til tross for uvante omstendigheter.

Etter årsmøtet ser styret slik ut:
Leder: Marte Bakka Haugen
Nestleder: Kjetil Eskeland
Styremedlem: Sigurd Austefjord Stalleland
Styremedlem: Hege Homme
Styremedlem: Kristian Fidje
Varamedlem: Kristian N. Taxerås
Varamedlem: Geir Atle Gauslå

Vi vil rette en stor takk til Bjørn Ivar Krabbesund for innsatsen som klubbens leder i mange gode år!

Takk også til Torill Øya for god jobb i styret (går nå inn i valgkomiteen)!

Vi vil også takke John Thomas Homme for tre år i valgkomiteen!

Til slutt må vi også takke Brit Brown Løite som har vært revisor for klubben i veldig mange år!

Det ble kun vanlige årsmøtesaker denne gangen.
Premieutdeling, utdeling av championatskjold, og andre oppmerksomheter utsettes til jubileumsfesten senere på året i anledning at klubben er 30 år!

 

Vedlagt finner du  årsmøteprotokoll, årsberetning og aktuelle RS-saker