Unghundprøva i samarbeid med Vest-Agder EHK blir arrangert lørdag 13. november.
Base for prøva er Viltgården i Iveland, der terreng og dommere blir trekt fredag klokka 19:00.
Liste over deltagere følger under.

Lykke til alle sammen!