Buskerud Elghundklubb inviterer til NM løshund 2024 i oktober.
Dato for arrangementet er satt fra tirsdag 15. oktober til og med torsdag 17. oktober. Selve prøvedagene er 16. og 17. oktober.
Base for arrangementet vil være på Lampeland Hotell.

Arrangementet avsluttes med premieutdeling og middag torsdag kveld.

Aust-Agder Elghundklubb har vedtatt at det i år er historiske resultater som skal ligge til grunn for uttaket (Alternativ 2 i uttaksreglene).

Klubbens medlemmer som ønsker å delta, må melde sin interesse til Marte på e-post marte.bakka@icloud.com.
Send ved navn på deltager, hund og hundens registreringsnummer. Påmeldingsfrist 15. juni.

Uttaksregler for NM ligger på www.elghundforbundet.no under fanen «dokumenter».