Sverige arrangerer i år nordisk mesterskap løshund 30. august.
Tilholdssted for arrangementet vil være i Sälen. Dagen etter mesterskapet vil det være mulighet for de norske deltakerne å gå jaktprøve om de ikke lykkes å få en 1. premie i mesterskapet.

5 hunder deltar fra Norge og det vil være løshundkomiteen i Norske Elghundklubbers Forbund som står for det endelige uttaket.
Uttaket vil foregå etter gjeldene uttaksregler for nordisk mesterskap (se vedlegg nederst).

Aktuelle kandidater fra Aust-Agder Elghundklubb som ønsker å delta bes om å melde sin interesse til marte.bakka@icloud.com innen 20. juli!