Finland arrangerer i år nordisk mesterskap løshund 16. september.
5 hunder deltar fra Norge og det vil være løshundkomiteen i Norske Elghundklubbers forbund som står for det endelige uttaket.
Uttaket vil foregå etter gjeldene uttaksregler for nordisk mesterskap (se vedlegg nederst).

Aktuelle kandidater fra Aust-Agder Elghundklubb som ønsker å delta bes om å melde sin interesse til marte.bakka@icloud.com innen 10. august!

Deltagende hunder må ha gyldig rabiesvaksine og den må være tatt minst 3 uker før ankomst Finland for å være gyldig.