Gudbrandsdal elghundklubb og Jotunfjell Fjordane elghundklubb inviterer til Ungdomsmesterskap bandhund fredag 16. og lørdag 17. august (lørdag prøvedag).
Base for arrangementet er Frya Leir i Ringebu.

Medlemmer mellom 16 og 24 år som har relevant tilknytning til hund som er premiert på bandhundprøve, oppfordres til å melde sin interesse til klubben innen 01. juni.

Send navn på fører (og eventuelt eier) og hund til marte.bakka@icloud.com.

Vedlagt ligger uttaksregler og invitasjon fra arrangørklubbene.