I følge uttaksregler for NM så skal klubben velge mellom to uttaksalternativer.

Av de nye uttaksreglene gjeldene fra og med 2023, fremkommer det at vedtaket skal gjøres før prøvesesongen forut for mesterskapssesongen.

Når det gjelder Bandhund NM 2023 så vil Aust-Agder Elghundklubb basere uttaket på «historiske resultater».
Det er da snittet av hundens 3 beste prøvedager som gjelder. Merk at en av de tellende prøvene må være gått etter forrige NM.

Vedlagt ligger uttaksreglene: