NM i løshund 2022 ble avholdt fra 11 til 13 oktober med base på Nythun Fjellstue i Valdres.
Vestoppland EHK og Valdres og Hallingdal EHK var arrangører for et meget vellykket arrangement.

Prøveterrengene strak seg fra Hallingdalen i vest til områdene rundt Dokka i øst og bød på mange flotte elgterreng.

Aust Agder EHK stilte med Lars Johan Skjeggedal og Tømmerkoias Bass. De gikk to solide prøver og endte på en fin 9 plass av i alt 25 startende hunder. Resultatet føyer seg inn i en lang rekke gode resultater fra duen og klubben gratulere de begge med et godt gjennomført NM.

I tillegg deltok Aust Agder EHK med Kjell Arild Haugen som prøveleder, Kai Åge Kristansen i dommerkomiten samt Marte Bakka Haugen og Kristian Taxerås som prøvedommere.

Gratulere så mye til Oddvar Seltveit (Telemark EHK) med gråhunden NJ(L(CH) NUCH Ruggen av Gausbu som ble Norgesmester etter to meget imponerende prøver. Norgesmesteren fikk i tillegg tildelt Hans Majestet Kongens Pokal (Kongepokalen)

Se link under for komplett resultatliste fra NM:

Resultater NM Løshund 2022

Bilder fra arrangementet og prøveterrenga: