Tirsdag 13. august avholdt bandhunddommere og elever/aspiranter i både Aust-Agder og Vest-Agder Elghundklubber samlet dommermøte for prøvene fra 1. termin.
Til sammen gikk vi gjennom 19. dommerdagsverk fordelt på klubbene.
For Aust-Agder sin del har dette vært en svært god termin når det gjelder påmeldinger, og vi er glade for at interessen for bandhund tar seg opp og at hundeeiere velger å gå prøvene sine hos oss.

Tusen takk til ekstern bandhunddommer Vidar Hellås fra Hordaland Elghundklubb for deltagelse på dommermøtet. Det er trygt at to forholdsvis små klubber med få bandhunddommere kan få kvalitetssikring og veiledning fra dommere med lang erfaring.
Takk også til Vest-Agder elghundklubb for et veldig godt samarbeid med både dommermøte, dommerkurs og byttelåning av dommere på bandhundprøvene.

Resultatlister ligger vedlagt nederst.
Resultater fra prøver gått i Vest-Agder blir lagt ut på deres hjemmeside.

Resultater 1-dags separat bandhundprøver fra 1.juli til 1. september:

Resultater fra 2-dagers separat bandhundprøver fra 1.juli til 1.september: