Nå er prøvesesongen avslutta og dommermøter for januarprøvene er avholdt.

Som kjent har denne prøvesesongen vært preget av mye snø helt fra tidlig i desember og ut januar.

De aller fleste prøveområder har da hatt så mye snø at det ikke har vært mulig å gjennomføre jaktprøver.

Forholdene har vært slik at det ikke har vært forsvarlig  hverken å trene hund eller å gå prøver.

Hensyn til viltet og til hundene har vært avgjørende.

De få prøvene vi har fått gjennomført har da vært i områder med mye mindre snø og bedre forhold.

Gratulerer til hundeeiere, takk til dommere og velvillige grunneiere!

Premieutdeling blir i slutten av februar på vårt årsmøte.

Jaktprøveutvalget


Vedlagt følger premielistene for både 1 og 2-dags prøvene:

Alle resultater fra løshundprøver 2021/2022 kan leses i PDF på linken under:

Løshundprøver sesongen 2021/2022


Resultater 1-dags løshundprøver januar:


Resultater 2-dags løshundprøver januar: