Ordinært Representantskapsmøte avholdes på Gardermoen 23.april.
Vedlag ligger årets RS-mappe: