Hallingdal og Valdres EHK arrangerer i samarbeid med Vestoppland EHK Ungdomsmesterskap Løshund i oktober.
Dato for arrangementet er satt til mandag 18. og tirsdag 19., med selve prøvedagen på tirsdag.
Base for arrangementet vil være på Nythun Høyfjellshotell, nordøst for Fagernes.

Klubbens medlemmer som ønsker å delta,
må melde sin interesse på e-post til marte.bakka@icloud.com innen 25. juni.

Vedlagt ligger uttaksregler for ungdomsmesterkap: